Objektif
PUSPANITA Cawangan Kementerian Pertahanan
Slide
Pembangunan Diri, Keluarga & Masyarakat

Melahirkan wanita berdaya saing, berkualiti, berilmu, berkemahiran, berketrampilan dan dinamik agar dapat menyumbang kepada pembangunan diri, keluarga dan masyarakat.

Program Keusahawanan

Memperkasakan program keusahawanan untuk mendorong ahli sebagai usahawan yang berilmu ke arah pemantapan ekonomi diri dan keluarga.

Personaliti Unggul

Memperkayakan pengetahuan dan kemahiran untuk membentuk personaliti unggul.

Kolaborasi Strategik

Memantapkan kolaborasi strategik untuk menzahirkan keperihatian PUSPANITA terhadap masyarakat.

Kelestarian Sejagat

Memupuk kesedaran ahli dan masyarat ke arah kelestarian sejagat.