Konvensyen PUSPANITA dan KAKEP

1. Konvesyen PUSPANITA dan KAKEP

Persidangan PUSPANITA Cawangan Kementerian Pertahanan dan Kelab Kakitangan Awam Kementerian Pertahanan  (KAKEP) 

 

 

Objektif Program:

    1. Memperkasakan serta mengoptimumkan aktiviti PUSPANITA dan KAKEP berlandaskan NBOS.
    2. Memberi fokus dan menambahkan kesedaran kepada peserta untuk memahami objektif dan tanggungjawab serta komitmen dalam mencapai matlamat penubuhan PUSPANITA/KAKEP.
    3. Menyuntik dan meningkatkan kesedaran serta motivasi yang tinggi kepada peserta untuk bangkit bersama dalam merancang dan seterusnya menjayakan program/aktiviti yang dirancang.
    4. Merangka dan merancang program secara strategik yang bersesuaian dengan keperluan PUSPANITA dan KAKEP.